12 september 2016

Wat is het HSSK?

img_0998Het Haags Studenten Schutters Korps (afgekort: HSSK) is een activiteitenvereniging voor studenten aan het Wetenschappelijk Onderwijs en sinds kort ook het hoger beroepsonderwijs. Echter, als studentenvereniging, schietvereniging en weerbaarheid heeft deze vereniging veel meer te bieden dan deze omschrijving impliceert.

De leden van het HSSK zijn onmiddelijk herkenbaar aan een onstuitbare dadendrang, die ze de ene keer tijdens een vlucht uit een vliegtuig werkt en ze de andere keer op een gevechtseenheid van het Ministerie van Defensie stort.

Leden beoefenen zowel in verenigingsverband als in samenwerking met het Ministerie van Defensie dikwijls geweer- en pistoolschieten, maar ook vele verwante activiteiten.

Als studentenvereniging biedt het HSSK de gezelligheid die je van een studentenvereniging hoopt te kunnen verwachten, samen met actie die studenten normaal gesproken niet kunnen meemaken.

lustrumborrel2bijg
Bij het HSSK komen studenten uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Amsterdam, Leiden en Utrecht. Zowel WO- als hbo studenten met uiteenlopende studierichtingen maken deel uit van de vereniging. Dit zorgt voor een pluriform gezelschap en biedt een open en vrije sfeer. Studenten kunnen een lidmaatschap van het HSSK goed combineren met een lidmaatschap van een andere studentenvereniging. Dit kan omdat het HSSK minder tijd en geld van studenten vraagt dan een grote vereniging en door haar bijzondere aard niet concurreert met andere studentenverenigingen.

Dankzij de vele bijzondere activiteiten van het HSSK leren studenten hun grenzen te verleggen. Bij de vereniging is er echter ook plaats voor traditie, geschiedenis, cultuur en herdenking. Zo is het voor leden mogelijk om uit naam van het HSSK deel te nemen aan verschillende herdenkingen die betrekking hebben op historische krijgshandelingen.

Bijvoorbeeld de herdenking van het Englandspiel op 4-mei, de Indië Herdenking op 15-augustus en de Airbornemars rond de Arnhemse slagvelden uit 1944. In 2010 heeft het HSSK wederom deelgenomen aan bevrijdingsdag, ditmaal in Schoonhoven. Ook zijn wij actief betrokken bij Veterandag.

In bijzondere gevallen zoals bij de inhuldiging van een nieuwe vorst of het huwelijk van de troonopvolger biedt het HSSK ter plekke een erehaag, in samenwerking met het Ministerie van Defensie.

duinenmarsEen detachement van het HSSK loopt jaarlijks de Nijmeegse Vierdaagse vanaf het militaire kamp Heumensoord.

Het HSSK onderhoudt zeer goede contacten met militaire eenheden in binnen- en buitenland, maar ook met vele studenten- en studieverenigingen in de Randstad en daarbuiten. Door haar positie en haar activiteiten kan het HSSK als een brug dienen tussen de Studentengemeenschap en de Krijgsmacht en daarmee voor beide partijen veel waarde toevoegen. Het HSSK is geen onderdeel van Defensie, maar is wel ‘bevriend’.

Het HSSK onderhoudt ook goede relaties met de Veteranengemeenschap, het Koninklijk huis, diverse Stichtingen op het gebied van Traditie en Herdenking, andere schietverenigingen, de politie en de gemeente.