7 november 2016

Contact

Bestuur
Het bestuur van HSSK is een parttime bestuur en werkt over het algemeen vanuit huis. Vaak volgen ze gewoon colleges en/of werken ze naast hun bestuurstaken. Ze zijn dus niet ten alle tijden telefonisch bereikbaar. Wel wordt er (buiten feestdagen om) over het algemeen binnen 48 uur gereageerd op de mail en zullen ze altijd trachten snel terug te bellen.

Praeses Marten Wijnja: +31 (0)6 44 92 09 86
Ab-Actis Willem Vos: +31 (0)6 24 36 53 48
Quaestor David Wijnja: +31 (0)6 18 21 44 19
Assessor Primus Thomas Mallon: +31 (0)6 14 75 12 44
Assessor Secundus Robin van Nie: +31 (0)6 30 97 02 84

Emailadressen
Bestuur algemeen: korpscommando@hssk.nl
Quaestor zaken: quaestor@hssk.nl
Wervingscommissie: wervinghssk@gmail.com

Bodega de Posthoorn
Het HSSK heeft een stamkroeg waar er maandelijks een borrel wordt gehouden. Deze stamkroeg is Bodega de Posthoorn. De maandelijkse borrel vindt plaats op de 2e vrijdag van de maand, vanaf 1700 tot sluit. Iedereen met interesse is welkom zich bij deze borrel aan te sluiten.
Uitzonderingen:

• In maart vieren we onze dies. De maandelijkse borrel vervalt. De vervangende diesborrel is enkel voor leden en genodigden.
• In september hebben we een grote borrel na afloop van Prinsjesdag, de borrel op de vrijdag vervalt. Men is gewoon welkom op de 3e dinsdag van september.

Postadres: Postbus 85516
2508 CE ‘s-Gravenhage
Bodega de Posthoorn: Lange Voorhout 39A
2514 EC Den Haag
Ruimte voor vergaderingen e.d. Sociëteit “Kraton”
Burgemeester van Karnebeeklaan 3
Den Haag
Kamer van Koophandel: KvK 40408947